Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Halenkov 25

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, Jídelna

Organizační struktura

Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Halenkov 25
  Halenkov 25, 756 03

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Halenkov 25
  Halenkov 25, 756 03

 • 4.3 Úřední hodiny

  škola: pondělí  8:00 - 11:00
  jídelna:  pondělí  8:00 - 10:00, středa  8:00 - 10:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  ředitelna: +420 571 457 360, +420 604 449 754
  vedoucí ŠJ, ekonomka: +420 571 457 360

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsphalenkov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Halenkov 25
  Halenkov 25, 756 03

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  zspr.halenkov.reditel@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  fv6v72d

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 25335851/0100

6. IČO

70238944

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zspr.halenkov.reditel@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): fv6v72d

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Halenkov 25, Halenkov 25, 756 03

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou Halenkov 25 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.