Vítejte na stránkách
Základní školy Halenkov 25

Základní škola Halenkov 25 i přes změnu názvu nadále vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením od 1. až do 9. ročníku, žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a často i se souběžným tělesným a smyslovým postižením od 6 do 20 let věku. Žáci naší školy jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu "Umět si v životě vědět rady", který je k nahlédnutí v sekci Dokumenty a podle Individuálních vzdělávacích plánů.

Od roku 2017 nabízí škola rovněž péči v konceptu bazální stimulace, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti žáků a je vhodný zejména pro žáky s těžšími formami postižení. Bazální stimulace se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb a je přizpůsobena věku a stavu žáka. Více informací na: https://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/.

Hlavním posláním výuky naší školy je příprava žáků pro praktický život, zejména tedy rodinný, občanský a profesní. Tomuto cíli je přizpůsoben vzdělávací plán školy i metody práce ve všech předmětech, které respektují různé individuální pracovní tempo, individuální schopnosti a možnosti jednotlivých žáků. Zvláště významný je zvýšený počet hodin pracovního vyučování, který zaručuje kvalitní přípravu pro budoucí povolání.

Naše škola patří k nejhezčím a nejlépe udržovaným školním budovám v našem regionu. Má rodinnou, přátelskou a vstřícnou atmosféru vůči žákům i rodičům.

Kalendář akcí

Zápis žáků ke vzdělávání

14.03.2019 08:36
Vážení rodiče, zápis žáků do ZŠ Halenkov 25 proběhne v pondělí 29. 4. 2019 v době od 8:00 do...

Ředitelské volno

25.04.2019 13:38
Važení rodiče, vedení školy oznamuje, že z provozně-technických důvodů bude na dny 2., 3. května...