Vítejte na stránkách
Základní školy Halenkov 25

Základní škola Halenkov 25 i přes změnu názvu nadále vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením od 1. až do 9. ročníku, žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a často i se souběžným tělesným a smyslovým postižením od 6 do 20 let věku. Žáci naší školy jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu "Umět si v životě vědět rady", který je k nahlédnutí v sekci Dokumenty a podle Individuálních vzdělávacích plánů.

Od roku 2017 nabízí škola rovněž péči v konceptu bazální stimulace, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti žáků a je vhodný zejména pro žáky s těžšími formami postižení. Bazální stimulace se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb a je přizpůsobena věku a stavu žáka. Více informací na: https://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/.

Hlavním posláním výuky naší školy je příprava žáků pro praktický život, zejména tedy rodinný, občanský a profesní. Tomuto cíli je přizpůsoben vzdělávací plán školy i metody práce ve všech předmětech, které respektují různé individuální pracovní tempo, individuální schopnosti a možnosti jednotlivých žáků. Zvláště významný je zvýšený počet hodin pracovního vyučování, který zaručuje kvalitní přípravu pro budoucí povolání.

Naše škola má rodinnou, přátelskou a vstřícnou atmosféru vůči žákům i rodičům.

Kalendář akcí

Organizace školního roku 2020/2021

28.08.2020 12:02
Organizace školního roku 2020 - 2021

Návrat žáků do škol - v pondělí 12. 4. 2021 (upraveno)

28.03.2021 09:43
Vážení rodiče, podle posledních informací by se žáci měli vrátit do škol v pondělí 12. dubna...

Zápis žáků do školy

28.03.2021 13:53
Vážení rodiče, zápis budoucích žáků do ZŠ Halenkov 25 proběhne ve dnech 26. a 27. dubna 2021...

Testování žáků školy

08.04.2021 18:41
Vážení rodiče, jak už bylo uvedeno dříve, tak i ve Zlínském kraji by se měly v pondělí 12. 4. 2021...