O škole

Základní škola Halenkov 25 patří mezi speciální školy a vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy s lehkým mentálním postižením (od 1. až do 9. ročníku), žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a často i se souběžným tělesným a smyslovým postižením (od 1. až do 10. ročníku - od 6 do 20 let věku). Žáci naší školy jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu "ŠVP ZŠ Halenkov 25", který je k nahlédnutí v sekci Dokumenty, a také podle Individuálních vzdělávacích plánů.

Více o nás