Stravování

Jako důležitá součást provozu naší školy funguje i školní jídelna. Obědy připravuje vlastní školní kuchyň.

 

Doba vydávání obědů: 11.00 až 11.30.

Odhlašování obědů na telefonním čísle 571 457 360.
Ceny obědů (aktualizováno 1. 9. 2019):

žáci 7 - 10 let ........ 26,- Kč
žáci 11 - 14 let ...... 28,- Kč
žáci nad 15 let ...... 30,- Kč