Informace o nás

Zřizovatelem Základní školy Halenkov 25 je Zlínský kraj a patří do souboru speciálních škol.

Do tříd základní školy praktické jsou zařazováni žáci s lehkým mentálním postižením, tedy v pásmu lehké mentální retardace často se souběžným postižením.

Třída speciální školy je určena pro žáky, které vzhledem k hloubce svého mentálního, tělesného a smyslového postižení a k odlišným vzdělávacím potřebám, nemají předpoklady ke zvládnutí učiva ve třídách školy praktické. Vzděláváni jsou zde žáci, kteří mají zdravotní postižení v pásmu středně těžkého a těžkého mentálního postižení často se souběžným postižením více vadami. Tyto děti se snažíme, dle možností, integrovat do kolektivu ostatních žáků naší školy.

Spádovou oblastí naší školy je území Horního Vsacka. Jde o známou turistickou oblast Beskyd. Venkovský charakter spádové oblasti ovlivňuje i chod školy a budoucnost našich žáků. Kladem je klidné přírodní prostředí CHKO s bohatými možnostmi pro zimní sporty, vycházky, vlastivědné exkurze, cykloturistiku i pěší turistiku, záporem je odlehlost a okrajovost tohoto území v rámci Zlínského kraje i ČR, a s tím související úpadek průmyslu či nezaměstnanost.

Prostředí školy

Záznamy: 1 - 8 ze 31
1 | 2 | 3 | 4 >>