Znovuotevření škol

05.05.2020 12:16

Vážení rodiče,

přestože se od 11. respektive 25. května znovuotevírají všechny základní školy, pro školy a třídy, které jsou zřízeny podle § 16 odst. 9 školského zákona platí poněkud jiná pravidla. Tyto školy a třídy, které vzdělávají žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování - budou uzavřeny do 30. 6. 2020!!!

 

Mezi tyto školy patříme i my!

I nadále však realizujeme vzdělávání na dálku, jak bylo uskutečňováno doposud.

 

Více informací najdete v odkazu viz níže v sekci: základní školy (našich škol se týká hlavně poslední odstavec manuálu na straně 8).

www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

Pokud by došlo k jakékoliv změně, budete o ní včas informováni prostřednictvím těchto stránek nebo od třídních učitelů formou SMS či telefonátu.

Konzultační hodiny i nadále probíhají každé úterý od 10:00 do 11:00.

 

Při jakékoliv nejasnosti kontaktujte vedení školy na tel.: 604 449 754

Vedení školy