Zápis žáků ke vzdělávání

14.03.2019 08:36

Vážení rodiče,

zápis žáků do ZŠ Halenkov 25 proběhne v pondělí 29. 4. 2019 v době od 8:00 do 14:00.

Podmínkou přijetí je vyjádření ŠPZ (školského poradenského zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum), že se jedná o žáka/žákyni se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální handicap, kombinované postižení více vadami apod.).

Zákonní zástupci si rovněž připraví platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bližší informace k zápisu obdržíte na telefonních číslech: 571 457 360 nebo 604 449 754.

Vedení školy