Návrat žáků do škol - v pondělí 12. 4. 2021 (upraveno)

28.03.2021 09:43

Vážení rodiče,

podle posledních informací by se žáci měli vrátit do škol v pondělí 12. dubna 2021.

Co se týká našich speciálních škol, tak plán je následující: 

  1. Vrací se všichni žáci, tedy I. a II. stupně, rotační výuka se jich netýká!
  2. Nošení ochrany dýchacích cest - povinné pro všechny! Zaměstnanci škol (respirátor), žáci obličejovou masku (roušku). Výjimku mají pouze žáci, jejichž zdravotní či duševní stav tohle neumožňuje. Zajišťují zákonní zástupci.
  3. Testování - je povinné pro všechny (žáky i zaměstnance) a to antigenními testy 2x týdně. První testování bude probíhat vždy v prvním dni daného týdne. Testy zajistí škola.
  4. Stravování - u nás beze změn.
Pevně věřím, že daná opatření přinesou očekávaný výsledek, nebudou nadměrně komplikovat práci žáků a zaměstnanců a nebudou se za pár dní znovu měnit!
Doufám taktéž, že jak vy, tak vaše děti, tato opatření pochopíte a v rámci možností dětí je budete i respektovat.
Mohu slíbit, že z naší strany se vynasnažíme, aby komplikace a nepříjemnosti, které jsou s opatřeními spojené, byly co nejmenší.
 
V případě jakýchkoliv dotazů klidně kontaktujte vedení školy, třídní učitele apod.
 
Vedení školy