Konání voleb do školské rady

07.05.2021 11:02

Vážení zákonní zástupci,

vedení školy oznamuje, že v pondělí 31. 5. 2021 proběhnou v jídelně školy (po testování žáků) volby do školské rady ZŠ Halenkov 25.

Voleb se mohou zúčastnít všichni zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci.

Členem školské rady může být zvolen kterýkoliv zákonný zástupce žáka školy nebo zletilý žák školy, který o kandidaturu projeví zájem a bude s ní souhlasit.

Volební období je tříleté.

Pokud by měl kdokoliv z vás zájem kandidovat na člena školské rady, dejte to prosím vědět vedení školy.

Více o školské radě, jejích možnostech a pravomocech viz. zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), §167 a § 168.

 

Vedení školy